Raphaëlhuis

Het schip
in de duinen

Wenkend perspectief

© Foto Frank Jansen
Banner voor Voordracht Peter Selg op 19 november 2023
Banner voor Voordracht Peter Selg op 19 november 2023

Het wenkend perspectief

Het Raphaëlhuis als plek voor het genezen van lichaam, ziel en geest en het herstellen van menselijkheid in de samenleving

Begin 2022 heeft de Raphaëlstichting aangegeven de volledige Rudolf Steiner Zorg in Den Haag te willen afstoten. Als Stichting Vrienden van de Rudolf Steiner Kliniek, hebben we in maart 2022 verantwoordelijkheid genomen voor het proces wat betreft de toekomstige ontwikkelingen van het Raphaëlhuis. Dit hebben wij aangeboden aan de Raphaelstichting, vanuit een besef van verantwoordelijkheid voor deze unieke plek, in verbinding met zijn oorspronkelijke impuls en uit eerbied voor dit Erfgoed. De Raphaëlstichting was hier blij mee en we zijn dan ook steeds in afstemming hierover.

Wij hebben een daadwerkelijk nieuw toekomstplan ontworpen. Een plan dat recht doet aan de oorspronkelijke impuls van Willem Zeylmans van Emmichoven die in 1927 een kliniek stichtte in het Raphaëlhuis. Een plan dat toekomstkracht in zich draagt. Het is een wenkend perspectief waarbij we het Raphaëlhuis ontwikkelen tot een centrum voor integrale geneeskunde waar de antroposofische grondslag aan de basis ligt, met uitnodiging aan en samenwerking met andere vormen van integrale geneeskunde. Vrijgekocht en gedragen door een vitale gemeenschap van mensen die zich wezenlijk verbonden voelen met het huis en samen de waarachtige verbinding met de geneeskunde-impuls van Willem Zeylmans waarborgen. Het is een therapiehuis met een sociaal-maatschappelijke functie.

Lees het wenkend
perspectief

Tekening van Janneke Mateijsen

Wat kan ik doen?

Met ons initiatief om verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van het Raphaëlhuis is er voelbaar iets in beweging gekomen. De gemeenschap rond het initiatief groeit. Mensen herkennen de impuls en voelen zich aangesproken en willen graag iets doen. Doe mee in deze beweging.

Mozaïek van Jacoba van Heemskerck

Onderteken de intentieverklaring

Om het Raphaëlhuis te behouden voor moderne mysteriegeneeskunde. Dit is de oorspronkelijke impuls van de Rudolf Steiner kliniek. Om zo recht te doen aan haar oorspronkelijke doel en daarmee ook een helende plek voor de wereld te worden.
Om dit huis waardig naar haar 100 jaar te brengen in 2027!
Zodat het wezen van het huis met kracht en liefde werkzaam kan worden in deze tijd waarin de nood in de wereld dat van ons vraagt.

Onderteken de intentieverklaring

Tulpenmadonna uit de kapel van het Raphaëlhuis

Doneer voor de realisatie van dit wenkend perspectief

Ondanks de actuele ontwikkelingen, dat het onderzoek loopt met de stichting HWW (Haags Wijk en Woonzorg) om de zorg aan ouderen over te nemen en deze te huisvesten in de Eshoeve en met de Stichting Lievegoed om de heilpedagogische zorg over te nemen en daarvoor het Tobiashuis en het Raphaëlhuis aan hen te verkopen, zijn wij erin blijven geloven dat het zinvol is dit perspectief te ontwikkelen en uit te werken.

Daartoe hebben we een aantal professioneel gekwalificeerde mensen uitgenodigd. Deze mensen hadden zich gemeld als resonantie op onze brief van maart 2022.

We hebben hierin geïnvesteerd, omdat we ervan uitgaan dat, hoe de ontwikkelingen ook gaan verlopen in het komende jaar, dit een plan is wat voor iedere andere partner een uitnodiging tot samenwerken kan zijn.

Doneer aan:
Stichting vrienden van de Rudolf Steiner Kliniek
NL 34 INGB 0000785787
Deze stichting heeft een ANBI-status

Drie koningen van Liane Collot d’Herbois

Werk mee aan de realisatie van dit wenkend perspectief

Als je je aangesproken voelt door dit wenkend perspectief en graag mee wilt werken zijn we daar natuurlijk erg blij mee!

We laten ons daarbij graag inspireren door Willem Zeylmans van Emmichoven, de initiatiefnemer van dit huis (in Selg, P. (2009)):

“De individuele mens kan in een tijd waarin de sociale verhoudingen zo gecompliceerd geworden zijn, weinig bereiken. Als echter de individuele mensen, vrijwillig, in een op het spirituele gerichte gemeenschap opgaan, als ze in deze gemeenschap ernaar streven de zielenkracht te ontwikkelen en te versterken, dan kan een dergelijke gemeenschap een dragend en helpend bestanddeel in het cultuurleven van de mensheid worden”

Meld je daarvoor aan bij de Stichting Vrienden stichtingvriendenrsz@gmail.com

Over ons

Het doel van onze stichting is het ondersteunen en stimuleren van de Antroposofische Geneeskunde en -Zorg. Bovendien willen we een warme verbinding behouden met de oorspronkelijke impuls van Zeylmans van Emmichoven die ten grondslag ligt aan het Raphaelhuis. Dit huis is gebouwd met een bedoeling en dat willen we eerbiedigen en recht doen. Het huis is bedoeld voor het beschikbaar stellen en ontwikkelen van Antroposofische Geneeskunde ten dienste van de samenleving, van de ontwikkeling van de mensheid.

Blijf op de hoogte